Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Výzvy na predkladanie ponúk

 
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 7 ods. 1 písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní.
Predmet zákazky:  Brokové náboje na športové účely
 
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 7 ods. 1 písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní.
Predmet zákazky: Brokové náboje na športové účely
 
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 7 ods. 1 písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá podľa § 10 zákona o verejnom obstarávaní.
Predmet zákazky: Brokové náboje na športové účely
 
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 7 ods. 1 písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá podľa § 10.
Predmet zákazky: nákup brokových nábojov na športové účely
 
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 7 ods. 1 písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá podľa § 10.
Predmet zákazky: nákup brokových nábojov na športové účely