Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Súhrnná správa o zákazkách

 
P.č.
Predmet zákazky
Cena v Eurách s DPH
Cena v Eurách bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača
IČO
1
Športové brokové strelivo
11 390,76 €
9 492,30 €
Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11,   949 05  Nitra 5
31448691
 
V Trnave 14.01.2015
Vypracoval: Mgr. Martin Kupkovič
 
P.č.
Predmet zákazky
Cena v Eurách s DPH
Cena v Eurách bez DPH
Identifikácia úspešného uchádzača
IČO
1
Športové brokové strelivo
23.092,80€
19.244,00€
Brokovnice s. r. o., Gen.M.R.Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín
46360476
2
Vybavenie na streľbu na letiace ciele
3.150,00€
2.625,00€
SHOOTING.TRADE, Dibrovova 235/15, 916 01  Stará Turá
34550151
3
Športové odevy
2.847,60€
2.373,00€
SINTRA.šport,s.r.o., Pluhová 2,  831 03  Bratislava
35935448

V Trnave 14.01.2014
Vypracoval: Mgr. Martin Kupkovič