Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

 
  • Schválené konferenciou dňa 14.januára 1991 v Trnave
  • Zaregistrované MV SR dňa 5. apríla 1991 pod č. VVS/1-900/90-3670
  • Doplnené a zmenené konferenciou dňa 27. marca 2008 v Trnave
  • Zmena stanov vzatá na vedomie MV SR dňa 11. apríla 2008 pod č. VVS/1-900/90-3670-1
  • Doplnené a zmenené konferenciou dňa 19. marca 2013 v Trnave
  • Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 11. apríla 2013 pod č. VVS/1-900/90-3670-2
  • Doplnené a zmenené Valným zhromaždením dňa 16. februára 2016 v Trnave
  • Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 8. apríla 2016 pod č. VVS/1-900/90-3670-3
  • Doplnené a zmenené Valným zhromaždením dňa 16. apríla 2018 v Trnave
  • Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 4. mája 2018 pod č. VVS/1-900/90-3670-4
 
          STANOVY ŠKP Trnava - aktuálne znenie