Oddiel ZŠČ

Počet prístupov 

    Ako prihlasovacie meno uveďte celú Vašu e-mailovú adresu (viď príklad hore). Prístupové heslo je administrátorom predvolené automaticky a pozostáva z čísla Vášho preukazu člena IPA (bez označenia série "SK"). Na zabezpečenie ochrany Vašej e-mailovej pošty Vám administrátor odporúča vykonať zmenu prístupového hesla.


    Zmenu prístupového hesla je možné vykonať nasledovne:

1.) Kliknite na odkaz "zmena prístupového hesla a nastavenia", ktorý sa nachádza na konci tejto strany.
2.) Objaví sa Vám prihlasovacie okno

3.) Ako e-mail uveďte celú Vašu e-mailovú adresu (viď príklad hore).
4.) Ako heslo uveďte číslo Vášho preukazu člena IPA (bez označenia série "SK"), popríp. Vami zvolené posledné platné heslo.
5.) Kliknite na "Přihlášení".
6.) Objaví sa Vám zobrazenie Vášho poštového účtu.
7.)  Kliknite v časti "akce" (pravá strana tabuľky) na "UPRAVIT".
8.) Objaví sa Vám okno s názvom "Úprava účtu", kde v kolónke "HESLO" zadajte nové Vami vybrané heslo, ktorým sa chcete prihlasovať do e-mailovej schránky a následne zmenu potvrďte stlačením "ODOSLAT".
9.) Týmto je zmena prístupového hesla hotová a zatvorte všetky otvorené okná.


     Táto služba (používanie e-mailových adries) bude funkčná od 01.06.2009.

Poznámka: V prípade potreby zmeny prístupového hesla kontaktujte administrátora, resp. vedúceho územnej úradovne.


Vykonať "zmenu prístupového hesla a nastavenia"