Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

 

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Verejný obstarávateľ:
Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky:
Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania:
Prieskum trhu
Úspešný uchádzač:
Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra
Dôvod úspešnosti ponuky:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa. 
Poradie uchádzačov:
  1. Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra
  2. Lusien Trans s.r.o., Priemyselná 8817, 010 01  Žilina
V Trnave 24.11.2017


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Verejný obstarávateľ:
Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky:
Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania:
Prieskum trhu
Úspešný uchádzač:
Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
Dôvod úspešnosti ponuky:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa. 
Poradie uchádzačov:
  1. Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
V Trnave 25.8.2015


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Verejný obstarávateľ:
Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky:
Športové odevy
Postup verejného obstarávania:
Prieskum trhu
Úspešný uchádzač:
SINTRA šport, s.r.o., Pluhová 2, 831 03  Bratislava
Dôvod úspešnosti ponuky:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa. 
Poradie uchádzačov:
1. SINTRA šport, s.r.o., Pluhová 2, 831 03  Bratislava

V Trnave 11.12.2013


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Verejný obstarávateľ:
Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky:
Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania:
Prieskum trhu
Úspešný uchádzač:
Brokovnice s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín
Dôvod úspešnosti ponuky:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR bez DPH, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa. 
Poradie uchádzačov:
1. Brokovnice s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín
2. SAGITARIUS s. r. o., Hlavná 42/22, 917 01  Trnava
V Trnave 25.11.2013

 

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Verejný obstarávateľ:
Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky:
Športové brokové strelivo
Postup verejného obstarávania:
Prieskum trhu
Úspešný uchádzač:
Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
Dôvod úspešnosti ponuky:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa. 
Poradie uchádzačov:
  1. Veľkoobchod-ZBRANE spol.s.r.o., Zelená 11, 949 05  Nitra 5
  2. Brokovnice s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 412/62, 911 01 Trenčín
V Trnave 24.10.2014