Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Zadanie zákazky

 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 10 zákona
č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Predmet zákazky
Brokové náboje na športové účely
Opis zákazky
dodávka brokového streliva na športové účely
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 30500 EUR bez DPH
Lehota na dodanie zákazky
30.11.2023
Dátum zverejnenia
21.07.2023
Dátum zadania
21.07.2023
 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 10 zákona
č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Predmet zákazky
Brokové náboje na športové účely
Opis zákazky
nákup brokového streliva na športové účely
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 28500 EUR bez DPH
Lehota na dodanie zákazky
28.02.2023
Dátum zverejnenia
14.09.2022
Dátum zadania
14.09.2022
 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 10 zákona
č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Predmet zákazky
Brokové náboje na športové účely
Opis zákazky
nákup brokového streliva na športové účely
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 27500 EUR bez DPH
Lehota na dodanie zákazky
15.03.2022
Dátum zverejnenia
17.12.2021
Dátum zadania
17.12.2021
 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 10 zákona
č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
brokové náboje na športové účely
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 21000 EUR bez DPH
Lehota na dodanie zákazky
31.12.2019
Dátum zverejnenia
13.09.2019
Dátum zadania
16.09.2019
 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 10 zákona
č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
brokové náboje na športové účely
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 20000 EUR bez DPH
Lehota na dodanie zákazky
30.09.2018
Dátum zverejnenia
02.08.2018
Dátum zadania
08.08.2018