Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

 
Športový klub polície Trnava oznamuje svojim členom, sympatizantom a všetkým, ktorí chcú podporiť činnosti vykonávané ŠKP Trnava, že ŠKP Trnava sa pre rok 2024 opätovne stal poberateľom 2% z daní z príjmov.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zváženie poukázania 2% z dane z príjmu v jeho prospech. Finančné prostriedky poukázané z 2% z daní z príjmov bude možné využiť na finančnú podporu "projektu práce s talentovanou mládežou", na rozvoj výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, na rozvoj rekreačného, záujmového a masového športu, na zabezpečenie materiálneho vybavenia klubu, organizovanie športových podujatí a pod.. V prípade, že sa rozhodnete 2% z dane z príjmu poukázať v prospech ŠKP Trnava, vopred Vám ďakujeme a stačí, ak použite jednoduchý návod ako pri tom postupovať.


1.) Postup pre zamestnancov (ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania)

2.) Postup pre fyzické osoby (ktoré si samé podávajú daňové priznanie), dobrovoľníkov a právnické  osoby
 
Poznámka:
na vyššie uvedených podstránkach sa nachádzajú tlačivá vo formáte pdf, ktoré po stiahnutí do svojho počítača môžete elektronicky vypĺňať.