Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

 
Postup krokov pre poukázanie 2 % (3%)
- pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
- pre dobrovoľníkov, ktorí chcú poukázať 3 % z dane
- pre právnické osoby
 
 

IČO: 34003819
Právna forma: občianske združenie
Názov: 
Športový klub polície Trnava
Ulica: Kollárova
Číslo: 31
PSČ: 917 02
Obec: Trnava

1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Poznámky:
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu