Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

 
Športový klub polície Trnava (ďalej len "ŠKP") je občianske združenie, ktorého poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby najmä príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárania podmienok na upevňovanie zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti a podieľať sa na rozvoji výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie. Hlavným cieľom je podpora občanov v oblasti športu, predovšetkým športovej streľby, ale aj iných športov so zameraním na vekovú skupinu od mladších žiakov až po dospelých, vrátane veteránov (Masters) a telesne postihnutých športovcov a to konkrétne vo forme zabezpečovania starostlivosti a rozvoja talentovanej mládeže, zabezpečovania starostlivosti a rozvoja výkonnostného a vrcholového športu, zabezpečovania starostlivosti a rozvoja reprezentácie SR a rezortu MV SR, vytvárania podmienok pre rozvoj rekreačného, záujmového športu a masového športu.
 
ŠKP je od roku 1991 nástupcom a pokračovateľom športového klubu pod názvom TJ Červená hviezda Trnava. Klub je členom Únie telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) a Slovenského streleckého zväzu (SSZ).
 
ŠKP združuje 2 športové oddiely. Najpočetnejším oddielom je strelecký oddiel, v ktorom sú členmi aj niektorí úspešní reprezentanti Slovenska, ktorí patria medzi svetovú "špičku":
 
-       Erik Varga (TRAP): 12.miesto OH 2012 Londýn (Veľká Británia), 9.miesto OH Peking (Čína), zlato MS 2015 Lonato (Taliansko), zlato MS 2014 Granada (Španielsko), zlato MSJ 1994 Fagnano (Taliansko), zlato ME 2011 Belehrad (Srbsko), zlato MEJ 1995 Lahti (Fínsko), striebro MEJ 1996 Talin (Rusko), striebro Európske hry Baku (Kazachstan), .... 
 
-      Marián Kovačócy (TRAP): zlato MS 2009 Maribor (Slovinsko), zlato MSJ 2001 Káhira (Egypt), zlato MEJ 2004 Nikózia (Cyprus), ...
 
 
Z "dielne" klubu vyšli aj niektorí iní úspešní strelci, ktorí sú v súčasnej dobe členmi iných športovo-streleckých klubov, avšak ich začiatky ako aj úspechy až do konca roka 2012 sú spojené s členstvom v našom klube:
 
-       Mário Filipovič (TRAP): 14.miesto OH Peking (Čína), bronz ME 2009 Osijek (Chorvátsko), ...
 
-       Zuzana Štefečeková (TRAP): striebro OH 2012 Londýn (Veľká Británia), striebro OH 2008 Peking (Čína), striebro MS 2011 Belehrad (Srbsko), zlato MS 2010 Mníchov (Nemecko), bronz MS 2003 Nikózia (Cyprus), bronz MSJ 2002 Lahti (Fínsko), zlato ME 2015 Maribor (Slovinsko), striebro ME 2013 Suhl (Nemecko), striebro ME 2010 Kazaň (Rusko), striebro ME 2008 Nikózia (Cyprus), bronz ME 2014 Sarlospuszta (Maďarsko), bronz ME 2006 Maribor (Slovinsko), bronz MEJ 2002 Lonato (Taliansko), ...
 
-      Andrea Stránovská (SKEET): 12.miesto OH Atény (Grécko), 13.miesto OH Sydney (Austrália), striebro MS 2002 Lahti (Fínsko), bronz MS 1998 Barcelóna (Španielsko), striebro ME 1998 Nikózia (Cyprus), zlato MEJ 1990 Uddevalla (Švédsko), ...
 
-       Filip Praj /TRAP/: zlato MSJ 2015 Lonato (Taliansko), zlato MEJ 2015 Maribor (Slovinsko), striebro MEJ Suhl 2013 (Nemecko) - /DOUBLE TRAP/: bronz MSJ 2010 Mníchov (Nemecko), zlato MEJ 2011 Belehrad (Srbsko), ...
 
 
Nakoniec treba spomenúť aj ďalšiu veľkú osobnosť športovej streľby a "športovej diplomacie", hoci v klube pôsobila výrazne kratšie (len jediný rok - rok 2012) a od roku 2013 "háji" farby iného klubu:
 
-      Danka Barteková /SKEET/: bronz OH 2012 Londýn (Veľká Británia), 8.miesto OH Peking (Čína), striebro MSJ 2001 Káhira (Egypt), bronz MS 2014 Granada (Španielsko), bronz MS 2010 Mníchov (Nemecko), bronz MS 2006 Záhreb (Chorvátsko), bronz MS 2005 Lonato (Taliansko), bronz MSJ 2003 Nikózia (Cyprus), zlato ME 2010 Kazaň (Rusko), zlato ME 2008 Nikózia (Cyprus), zlato MEJ 2004 Nikózia (Cyprus), zlato MEJ 2002 Lonato (Taliansko), striebro ME 2015 Maribor (Slovinsko), bronz ME 2014 Sarlospuszta (Maďarsko), bronz ME 2013 Suhl (Nemecko), ...
 
 
Ďalším oddielom je oddiel záujmových športových činností.
 
ŠKP Trnava združuje celkovo 1535 členov.