Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

 
 
Zverejnenie údajov o Športovom klube polície Trnava podľa § 81 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zverejnenie v súvislosti so Zmluvou o sponzorstve v športe (v zmysle  Čl. 3 ods. 1 Metodického usmernenia MŠVVaŠ č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 
 
a) názov alebo obchodné meno - Športový klub polície Trnava
b) adresa sídla - Kollárova 31, 917 02  Trnava
c) právna forma - občianske združenie
d) identifikačné číslo organizácie - 34003819
e) jedinečný identifikátor osoby - xxx
f) číslo bankového účtu a príjem a použitie
     1. príspevku uznanému športu
     2. dotácie - SK8309000000000284316858
     3. príspevku na národný športový projekt
     4. príspevku na športové poukazy
     5. sponzorského -  SK7409000000000045548707
h) druh športovej organizácie - športový klub
i) druh športu - športová streľba, stolný tenis
j) druh vykonávanej športovej činnosti - športová streľba, stolný tenis
k) meno a priezvisko štatutárneho orgánu - Marcel Benkovský
l) adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
m) meno a priezvisko kontrolóra - Katarína Jerglová
n) adresa elektronickej pošty kontrolóra - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii ... - xxx
p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii ... - xxx
q) výška členského príspevku - 10/15/20
r) dátum úhrady členského príspevku - do 31.5.
s) príslušnosť k športovým organizáciám - Slovenský strelecký zväz, Slovenský stolnotenisový zväz
t) zoznam športových súťaží alebo podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku - podľa kalendára streleckých podujatí, zápasy v stolnotenisovej lige podľa určených rozpisov
u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov - áno
v) označenie zdrojovej evidencie - xxx