Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky: nákup vybavenia na streľbu na letiace ciele
...viac informácií...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky: nákup športových odevov
...viac informácií...
Na základe zistenia skutkového stavu verejný obstarávateľ mení bod 17 Opis predmetu zákazky a jeho rozsah vo Výzve na predloženie cenovej ponuky pod č. p. ŠKP-2/VS-2013.
... viac informácií ...
Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky: nákup športového brokového streliva
... viac informácií ...