Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Zadanie zákazky

 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 10 zákona
č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
brokové náboje na športové účely
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 20000 EUR bez DPH
Lehota na dodanie zákazky
30.09.2018
Dátum zverejnenia
02.08.2018
Dátum zadania
08.08.2018
 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 15800 EUR
Lehota na dodanie zákazky
25.01.2018
Dátum zverejnenia
19.10.2017
Dátum zadania
24.10.2017
 
Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 13750 EUR
Lehota na dodanie zákazky
26.02.2017
Dátum zverejnenia
16.11.2016
Dátum zadania
21.11.2016

Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 10500 EUR
Lehota na dodanie zákazky
31.12.2015
Dátum zverejnenia
29.07.2015
Dátum zadania
01.08.2015


Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 9500 EUR
Lehota na dodanie zákazky
31.12.2014
Dátum zverejnenia
30.09.2014
Dátum zadania
03.10.2014