Oddiel ZŠČ

Počet prístupov


Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové odevy
Opis zákazky
zabezpečenie dodávky športových odevov pre výkonnostných a vrcholových športovcov – tepláková súprava, ¾ športové nohavice, polokošeľa, tričko
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
do 3000 EUR
Lehota na dodanie zákazky
31.12.2013
Dátum zverejnenia
22.11.2013
Dátum zadania
26.11.2013