Oddiel ZŠČ

Počet prístupov


Skupina

Meno a priezvisko

Disciplína - kategória

Priemer (2013)

1

Vojtech VARGA

Trap – muži

119

1

Michal MIKLOVIČ

Skeet - juniori

114

2

Benjamín JURKOVIČ

Trap – muži

115

2

Marcel BENKOVSKÝ

Trap – muži

114,7

2

Vladimír NAHÁLKA

Trap – juniori

111

2

Adrián DROBNÝ

Trap – juniori

110,3

3

Fedor DUNAJČÍK

Trap – muži

113,7

3

Róbert KOČIŠ

Trap – muži

113,3

3

Jozef ĎURAČKA

Trap – muži

112,7

3

Kristián VARGA

Trap – muži

111

3

Gabriel FASURA

Trap – muži

111

3

Martin KUPKOVIČ

Trap – muži

111

3

Anna HULIAKOVÁ

Skeet - ženy

61,7


* v zozname nie sú zaradení športovci, ktorí sú v SŠŠR MV SR, resp. CTM