Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

 

Disciplína A. skupina B. skupina C. skupina
TRAP (muži, ženy) priemer z 3 najlepších pretekov
Trap muži 116 / 125 114 / 125 X
Trap ženy 110,5 / 125 108,5 / 125 X
TRAP (juniori, dorastenci, kadeti) priemer zo 4 najlepších pretekov
20 roční strelci 111,4 / 125 109,4 / 125 107,4 / 125
19 roční strelci 109 / 125 107 / 125 105 / 125
18 roční strelci 105 / 125 103 / 125 101 / 125
17 roční strelci 102 / 125 100 / 125 98 /125
16 roční strelci 99 / 125 97 /125 95 / 125
15 roční strelci 95 / 125 93 / 125 91 / 125
14 roční strelci 90 / 125 88 / 125 86 / 125
13 roční strelci 85 / 125 83 / 125 81 / 125
12 roční strelci 78 / 125 73 / 125 68 / 125
TRAP (juniorky, dorastenky, kadetky) priemer zo 4 najlepších pretekov
20 ročné strelkyne 104,6 / 125 102,6 / 125 100,6 / 125
19 ročné strelkyne 102 / 125 100 / 125 98 / 125
18 ročné strelkyne 98 / 125 96 / 125 94 / 125
17 ročné strelkyne 95 / 125 93 / 125 91 / 125
16 ročné strelkyne 92 / 125 90 / 125 88 / 125
15 ročné strelkyne 88 / 125 86 / 125 84 / 125
14 ročné strelkyne 84 / 125 82 / 125 80 / 125
13 ročné strelkyne 76 / 125 73 / 125 70 / 125
12 ročné strelkyne 71 / 125 66 / 125 61 / 125
SKEET (muži, ženy) priemer z 3 najlepších pretekov
Skeet muži 117 / 125 115 / 125 X
Skeet ženy 112,5 / 125 110,5 / 125 X
SKEET (juniori, dorastenci, kadeti) priemer zo 4 najlepších pretekov
20 roční strelci 113,9 / 125 111,9 / 125 109,9 / 125
19 roční strelci 111,5 / 125 109,5 / 125 107,5 / 125
18 roční strelci 108,5 / 125 106,5 / 125 104,5 / 125
17 roční strelci 105,5 / 125 103,5 / 125 101,5 /125
16 roční strelci 102,5 / 125 100,5 /125 98,5 / 125
15 roční strelci 99,5 / 125 97,5 / 125 95,5 / 125
14 roční strelci 95 / 125 93 / 125 92 / 125
13 roční strelci 87 / 125 84 / 125 81 / 125
12 roční strelci 80 / 125 75 / 125 70 / 125
SKEET (juniorky, dorastenky, kadetky) priemer zo 4 najlepších pretekov
20 ročné strelkyne 108,2 / 125 106,2 / 125 104,2 / 125
19 ročné strelkyne 105,5 / 125 103,5 / 125 101,5 / 125
18 ročné strelkyne 102,5 / 125 100,5 / 125 98,5 / 125
17 ročné strelkyne 99,5 / 125 97,5 / 125 95,5 /125
16 ročné strelkyne 95 / 125 93 /125 91 / 125
15 ročné strelkyne 89 / 125 87 / 125 85 / 125
14 ročné strelkyne 85 / 125 83 / 125 81 / 125
13 ročné strelkyne 77 / 125 74 / 125 71 / 125
12 ročné strelkyne 72 / 125 67 / 125 62 / 125

 

A. skupina

reprezentant SR, ktorý nie je  zabezpečovaný ŠCP MV SR alebo CTM SSZ,

výkonnostný športovec (strelec), ktorého priemer z najlepších 3 pretekov (kategória muži, ženy) alebo 4 pretekov (kategória junior/i-ky, dorasten/ci-ky a kadet/i-ky) v streleckej   sezóne dosiahol limit na zaradenie do tejto skupiny podľa rebríčkov ŠKP Trnava a reprezentačných rebríčkov SSZ.

B. skupina

výkonnostný športovec (strelec), ktorého priemer z najlepších 3 pretekov (kategória muži, ženy) alebo 4 pretekov (kategória junior/i-ky, dorasten/ci-ky a kadet/i-ky) v  streleckej sezóne dosiahol limit na zaradenie do tejto skupiny podľa rebríčkov ŠKP Trnava a  reprezentačných rebríčkov SSZ.

C. skupina

výkonnostný športovec (strelec) v kategórii junior, juniorka, dorastenec,  dorastenka, kadet, kadetka, ktorého priemer z najlepších 4 pretekov v streleckej sezóne dosiahol limit na zaradenie do tejto skupiny podľa reprezentačných rebríčkov SSZ.