Oddiel ZŠČ

Počet prístupov


Skupina

Meno a priezvisko

Disciplína - kategória

Priemer (2012)

1

Vojtech VARGA

Trap – muži

120

1

Balász URBAN

Trap – muži

118,3

1

Marcel BENKOVSKÝ

Trap – muži

118

1

Benjamín JURKOVIČ

Trap – muži

116,7

1

Fedor DUNAJČÍK

Trap – muži

116,3

1

Adrián DROBNÝ

Trap – junior

112,7

1

Lucia BOOROVÁ

Trap – ženy

65,7

1

Adam SCHATZ

Skeet – junior

115

1

Michal MIKLOVIČ

Skeet – junior

114

2

Róbert KOČIŠ

Trap – muži

115,3

2

Juraj BLAHUTA

Trap – muži

115

2

Martin KUPKOVIČ

Trap – muži

114,7

2

Stanislav ŠRAMEL

Trap – muži

114,3

2

Kvetoslav MIHÁLIK

DT – muži

135,7

3

Kristián VARGA

Trap – muži

113,3

3

Jozef HUPKA

Trap – muži

113,3

3

Pavol GULA

Trap – muži

112,7

3

Jozef ĎURAČKA

Trap – muži

112,3

3

Vladimír KOPÁČIK

Trap – muži

112

3

Peter ZACHAR

Trap – muži

111,7

3

Ivan BEŇO

Trap – muži

111,3

3

Anna HULIAKOVÁ

Skeet – ženy

60,3


* v zozname nie sú zaradení športovci, ktorí sú v SŠŠR MV SR, resp. CTM