Oddiel ZŠČ

Počet prístupov


Kategória

Disciplína

Športovci

Muži

Trap

Erik Varga, Marián Kovačócy, Mário Filipovič, Boris Stanko, Vladimír Slamka, Filip Marinov, Matúš Dudo

Skeet

Štefan Zemko, Filip Kucharovič, Michal Majeský, Peter Zemko

Double Trap

Hubert Olejnik

Ženy

Trap

Zuzana Štefečeková, Jana Mezeiová

Skeet

Danka Barteková, Veronika Sýkorová, Monika Štibravá, Andrea Stranovská

Juniori

Trap

Michal Slamka, Filip Praj, Adrián Drobný, Martin Kováčik

Skeet

Dominik Krčmár

Double Trap

Filip Praj

Juniorky

Skeet

Lucia Kopčanová