Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

 
Disciplína a kategória:
"A" limit
"B" limit
TRAP muži
122,3
120,2
Double Trap muži
144,5
142,0
Skeet muži
123,3
121,1
TRAP juniori
119,5
114,8
Double Trap juniori
141,3
134,1
Skeet juniori
120,0
116,6
TRAP ženy
71,3
68,7
Skeet ženy
71,8
68,0
TRAP juniorky
67,3
62,9
Skeet juniorky
67,0
62,9
 
Poznámky:
Reprezentačný limit je možné plniť na nasledovných podujatiach:
- OH, MS, ME a SP  (vrátane eliminácií)        
- medzinárodné podujatia, kde hlavný rozhodca má kvalifikáciu ISSF a súťaže sa zúčastnili aspoň 3 krajiny alebo v súťaži jednotlivcov v kategórii a disciplíne súťažilo najmenej 12  pretekárov,   
- domáce medzinárodné podujatia usporiadané zväzom a vybrané VC,       
- Extraliga a LTM ( pre kategórie kadeti ) a M-SR          
Všetky výsledky z uvedených podujatí sa započítavajú pre limit "A" aj "B".
V kategóriách dospelých a juniorov je pre "A" limit potrebné dosiahnuť minimálne jeden výsledok na úrovni "A" limitu vo vybranom podujatí v zahraničí.       
V kategóriách dospelých platí zásada zahraničného výsledku aj pre limit "B".
Reprezentačný priemer sa vypočítava ako priemer 3 maximálnych výsledkov v sezóne dosiahnutých na vyššie uvedených podujatiach!