Oddiel ZŠČ

Počet prístupov


Skupina

Meno a priezvisko

Disciplína - kategória

Priemer (2015)

1

Benjamín JURKOVIČ

Trap – muži

118,7

1

Marcel BENKOVSKÝ

Trap - muži

118,3

1

Róbert KOČIŠ

Trap – muži

117,7

1

Juraj BLAHUTA

Trap – muži

116,7

1

Martin KUPKOVIČ

Trap – muži

116,0

2

Vojtech VARGA

Trap – muži

115,7

2

Kristián VARGA

Trap – muži

115,7

3

Peter ZACHAR

Trap – muži

113,7

3

Miroslav ŠMIDA

Trap - muži

113,3

3

Jozef ĎURAČKA

Trap - muži

113,3

3

Roman GESE

Trap - muži

112,7

3

Fedor DUNAJČÍK

Trap – muži

111,7

       
       

1

Veronika VARGOVÁ (97)

Trap - juniorky

54

2

Marián PETRÁŠ (98)

Trap - juniori

105,3

3

Lukáš KRÁLOVIČ (99)

Trap - juniori

102,3


* v zozname nie sú zaradení športovci, ktorí sú v ŠCP, resp. CTM