Oddiel ZŠČ

Počet prístupov


Disciplína a kategória:
"A" limit
"B" limit
TRAP muži
122,3
119,3
Double Trap muži
139,3
132,8
Skeet muži
123
120,3
TRAP juniori
117,8
112,8
Double Trap juniori
135,5
127,7
Skeet juniori
120,5
115
TRAP ženy
71,3
68
Skeet ženy
71,8
68
TRAP juniorky
66,3
58
Skeet juniorky
66
60

Poznámky:
Reprezentačný limit je možné plniť na nasledovných podujatiach:
- OH, MS, ME a SP  (vrátane eliminácií)        
- medzinárodné podujatia, kde hlavný rozhodca má kvalifikáciu ISSF a súťaže sa zúčastnili aspoň 3 krajiny alebo v súťaži jednotlivcov v kategórii a disciplíne súťažilo najmenej 12  pretekárov,   
- domáce medzinárodné podujatia usporiadané zväzom a vybrané VC,       
- Extraliga a LTM ( pre kategórie kadeti ) a M-SR          
Všetky výsledky z uvedených podujatí sa započítavajú pre limit "A" aj "B".
V kategóriách dospelých a juniorov je pre "A" limit potrebné dosiahnuť minimálne jeden výsledok na úrovni "A" limitu vo vybranom podujatí v zahraničí.       
V kategóriách dospelých platí zásada zahraničného výsledku aj pre limit "B".
Reprezentačný priemer sa vypočítava ako priemer 3 maximálnych výsledkov v sezóne dosiahnutých na vyššie uvedených podujatiach!